Govorimo / We speak

Prijava / Log In

Registracija / Sign Up

Odvzem vozniškega dovoljenja v državi EU

Vozniki, ki so jim v eni od držav članic odvzeli vozniško dovoljenje zaradi hudega prekrška, so sedaj še lahko vozijo v drugih državah članicah. Za spremembo tega in uvedbo nove direktive, po kateri to ne bi bilo več mogoče, je glasovalo 372 poslancev, 220 jih je bilo proti, 43 pa se jih je vzdržalo. Praktičen […]

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca (poleg drugih primerov) ta lahko poda tudi kot odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. V praksi je ta oblika odpovedi v primerjavi z ostalimi najmanj v uporabi. Odpoved iz razloga nesposobnosti lahko delodajalec poda takrat, ko pri delavcu ugotovi nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno. […]

Javni red in mir

Javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. POGODBA.NET pomagamo osebam v primeru, da so obdolženi oziroma oglobljeni za prekršek zoper javni red in mir, ter smatrajo, da prekrška niso storili. Prav tako v pravnih postopkih pomagamo in svetujemo žrtvam prekrškov zoper javni red […]

Vplivništvo / »Influencing«

Vplivništvo (ang. »influencing«), kot ga poznamo danes, je fenomen, ki je nastal v zadnjem desetletju zaradi vzpona družbenih medijev in digitalne tehnologije. Gre za pojav, kjer posamezniki, znani kot vplivneži (ang. »influencers«), ustvarjajo vsebino na platformah, kot so Instagram, YouTube, TikTok, Twitter in drugih, ter s tem vplivajo na mnenja, navade in odločitve svojih sledilcev. […]

Pogodba o vodenju gradbišča

Pri gradnji nepremičnine investitorji pogosto sklenejo pogodbo za izvedbo gradbenih del z enim izvajalcem, za ostala s tem povezana dela – elektro in strojne inštalacije, krovstvo ipd. – pa izberejo druge izvajalce. Kdo v tem primeru vodi gradbišče? Gradbena pogodba s prvim izvajalcem namreč še ne pomeni samodejno imenovanja vodilnega izvajalca na gradbišču. Za sestavo Pogodbe […]

Prekršek voznika s tujim vozniškim dovoljenjem

Mobilnost in mednarodna selitev postajata vse pogostejša pojava v sodobnem svetu. V kontekstu vožnje motornih vozil se soočamo s situacijami, ko posamezniki z vozniškimi dovoljenji izdanimi v tujini želijo voziti na ozemlju Republike Slovenije. Kljub temu, da ima mobilnost številne pozitivne učinke, pa se v Sloveniji uporaba tujih vozniških dovoljenj ureja z jasno določenimi pravili. […]

Spletno nadlegovanje

Sodobna tehnologija je prinesla številne pozitivne spremembe v naše življenje, vendar pa se je z njo pojavila tudi temačna stran – spletno nadlegovanje.  Spletno nadlegovanje ali spletno zalezovanje je postalo zaskrbljujoča težava v digitalnem svetu, ki se kaže v različnih oblikah in lahko ima resne posledice za žrtve. V tej objavi bomo raziskali pojav spletnega […]

Prodajna pogodba za sanjski čoln

Ste že kdaj sanjarili o lastništvu čolna, ki bi vas popeljal po neskončnih valovih in raziskoval neznane obale? Preden se podate na to razburljivo potovanje, se morate naučiti pomembne veščine – skleniti prodajno pogodbo za čoln, ki vas bo popeljala do tega sanjskega plovila. Upamo, da vam bo pri tem pomagala naša objava. V nadaljevanju […]

Pravna zaščita živali v Sloveniji

Kdor je imel leta 1975 psa, privezanega na trimetrsko jekleno verigo ob svojem poslopju, da je čuval njegovo lastnino, se mu praktično nihče ni čudil, še manj se je kdo zgražal. Tako ravnanje je bilo splošno sprejeto: takrat bi lahko celo rekli, da je lastnik takega psa dober gospodar, ki le varuje svoje premoženje. Če […]

Legal Assistance for Foreigners in Slovenia

Unsure about laws in Slovenia? Fill out the form for free legal assistance https://pogodba.net/en/pravna-pomoc-za-tujce/. Slovenia, a beautiful country in Central Europe, has been attracting many foreigners for various purposes, including work, education, and tourism. Navigating the legal landscape of a foreign country can often be challenging, especially when faced with unfamiliar laws and regulations. In […]

Za prijavo vnesite vaše uporabniško ime in geslo