Zastaralni roki

Splošni zastaralni rok za civilne pogodbe – pet let od zapadlosti terjatve
Posebni zastaralni rok za gospodarske pogodbe – tri leta od zapadlosti terjatve

Ali vas zanima, v čem je pomen zastaranja pri izpolnitvi obveznosti?
Ali vas zanima, kdaj začne zastaranje teči?
Ali vas zanima, kdaj nastopi zastaranje?
Ali vas zanima, kakšen pomen ima pisna pripoznava zastarane obveznosti in zavarovanje zastarane terjatve?
Ali vas zanima, kakšna so upravičenja upnika, čigar terjatev je zavarovana?
Ali vas zanima, kaj se zgodi s stranskimi terjatvami, ko zastara glavna terjatev?
Ali vas zanima, kdaj se ne uporabljajo pravila o zastaranju?
Ali vas zanima, kako je z institutom zadržanja zastaranja med določenimi osebami?
Ali vas zanima, kakšna so zakonska pravila pri pretrganju zastaranja?