Individualno svetovanje, sestava in pregled pogodb

Zakaj individualno svetovanje, sestava in pregled pogodb?

Sestava pogodbeV današnjem času imajo fizične in pravne osebe kot uporabniki na voljo številne vzorce pogodb v knjižni obliki in na spletnih straneh, ki pa se v celoti ne ujemajo z njihovim življenjskim primerom. Zato se ob uporabi takšnih vzorcev velikokrat izkaže, da se s pogodbami, ki so jih pripravili na podlagi takšnih vzorcev, ne doseže namena, ki so ga stranke želele doseči (npr. zavrnjen vpis v zemljiško knjigo, zaradi česar kupec ne postane lastnik nepremičnine) ali pa se ga doseže le deloma, velikokrat pa se pojavijo tudi težave pri varovanju interesov strank in uveljavljanju njihovih zahtevkov iz naslova takšnih pogodb.

Kdaj pridejo v poštev vzorci pogodb?

Sestava pogodbe

Uporabo le-teh predlagamo le v enostavnejših primerih. V primeru zapletenih razmerij, ki obsegajo več medsebojnih obveznosti ali v primerih, ko imajo pogodbe za posledico pomembnejše pravne in finančne učinke (npr. kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnin) pa vam priporočamo, da se odločite za individualno svetovanje in sestavo pogodbe. Le v tem primeru bodo lahko v celoti upoštevane vaše zahteve in zavarovane vaše pravice.

Ali potrebujete nekoga, da vam svetuje in sestavi pogodbo?
Ali potrebujete razlago pogodbe?
Ali potrebujete razlago posameznih institutov (npr. ara, odstopnina, pogodbena kazen) vsebovanih v pogodbi?
Ali vas zanima, kakšne pravice imate v primeru neizpolnitve ali delne izpolnitve obveznosti druge pogodbene stranke?
Ali vas zanima, kakšne pravice imate v primeru, da druga pogodbena stranka zamuja z izpolnitvijo obveznosti?
Ali vas zanima, kakšne pravice imate v primeru, da druga pogodbena stranka ni v celoti pravilno izpolnila obveznosti (stvarne in pravne napake)?
Ali vas zanima ali imate pravico odstopiti od pogodbe?
Ali vas zanima, kakšne pravice imate v primeru odstopa od pogodbe?
Ali vas zanima ali lahko uveljavljate ničnost pogodbe?
Ali vas zanima ali lahko izpodbijate pogodbo?
Ali vas zanima kakšne so posledice ničnosti ali izpodbojnosti?

V izogib zgoraj opisanim problemom vam nudimo individualno svetovanje, sestavo pogodb in pregled že sestavljenih pogodb. Pojasnimo vam lahko posamezne institute (nar. ara, odstopnina, pogodbena kazen itd.), ki so vsebovani v pogodbi in upoštevamo vaše želje pri zavarovanju vaših pravic. Pojasnimo vam tudi vaše pravice v primeru kršitve pogodb (neizpolnitve ali delne izpolnitve obveznosti, izpolnitve z napakami in zamude z izpolnitvijo) in odgovorimo na vsa ostala vprašanja v zvezi s konkretnim pogodbenim razmerjem.